โรงเรียนวัดป่าเรไร
เลขที่ 511 หมู่ที่ 2  ตำบลทับคล้อ  อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 66150
เบอร์โทรศัพท์ 056-641726
ภาพกิจกรรม
กิิจกรรมลดเวลาเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 # หนอนน้อย #
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2560,05:59   อ่าน 3 ครั้ง