โรงเรียนวัดป่าเรไร
เลขที่ 511 หมู่ที่ 2  ตำบลทับคล้อ  อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 66150
เบอร์โทรศัพท์ 056-641726
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม PLC คณะครูโรงเรียนวัดป่าเรไร ร่วมมือจัดทำ PLC เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านของนักเรียน (อ่าน 13) 13 ก.ย. 60