โรงเรียนวัดป่าเรไร
เลขที่ 511 หมู่ที่ 2  ตำบลทับคล้อ  อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 66150
เบอร์โทรศัพท์ 056-641726
ผู้บริหาร

นายสนิท รอดเที่ยง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/09/2017
ปรับปรุง 19/09/2017
สถิติผู้เข้าชม 20211
Page Views 22279
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ วังงิ้ว ดงเจริญ
2 โรงเรียนวังก้านเหลือง วังงิ้ว ดงเจริญ
3 โรงเรียนวัดวังเรือน วังงิ้วใต้ ดงเจริญ
4 โรงเรียนบ้านวังกะทะ วังงิ้วใต้ ดงเจริญ
5 โรงเรียนอนุบาลดงจริญ(วังงิ้ว) วังงิ้วใต้ ดงเจริญ
6 โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) สำนักขุนเณร ดงเจริญ
7 โรงเรียนบ้านวังบงค์ สำนักขุนเณร ดงเจริญ
8 โรงเรียนวัดวังหินแรง สำนักขุนเณร ดงเจริญ
9 โรงเรียนวัดหนองง้าว สำนักขุนเณร ดงเจริญ
10 โรงเรียนบ้านไดลึก ห้วยพุก ดงเจริญ
11 โรงเรียนห้วยพุกวิทยา ห้วยพุก ดงเจริญ 056-905835
12 โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า ห้วยพุก ดงเจริญ 0857339498
13 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม ห้วยพุก ดงเจริญ
14 โรงเรียนบ้านห้วยตาดำ ห้วยพุก ดงเจริญ
15 โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) ห้วยร่วม ดงเจริญ
16 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง ห้วยร่วม ดงเจริญ 056638539
17 โรงเรียนวัดหนองสนวน ห้วยร่วม ดงเจริญ
18 โรงเรียนวัดวังไคร้ คลองคูณ ตะพานหิน
19 โรงเรียนวัดคลองคูณ คลองคูณ ตะพานหิน
20 โรงเรียนวัดคลองแขก คลองคูณ ตะพานหิน
21 โรงเรียนวัดหาดแตงโมจันทรประเสริฐ งิ้วราย ตะพานหิน
22 โรงเรียนวัดต้นชุมแสง งิ้วราย ตะพานหิน
23 โรงเรียนวัดหนองคล่อ ดงตะขบ ตะพานหิน
24 โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ ตะพานหิน
25 โรงเรียนวัดใหม่สำราญ ดงตะขบ ตะพานหิน
26 โรงเรียนหัวเฉียว ตะพานหิน ตะพานหิน
27 โรงเรียนชืนนิยมวิทยา ตะพานหิน ตะพานหิน
28 โรงเรียนนรบุตรศึกษา ตะพานหิน ตะพานหิน
29 โรงเรียนวัดเทวประสาท ตะพานหิน ตะพานหิน
30 โรงเรียนจันทวิทยา ตะพานหิน ตะพานหิน
31 โรงเรียนตะพานหิน ตะพานหิน ตะพานหิน
32 โรงเรียนวัดพฤกษะวันโชติการาม ตะพานหิน ตะพานหิน
33 โรงเรียนวัดทับปรู ทับหมัน ตะพานหิน
34 โรงเรียนบ้านบึงประดู่ ทับหมัน ตะพานหิน
35 โรงเรียนวัดทับหมัน ทับหมัน ตะพานหิน
36 โรงเรียนราษฎร์วิทยา ทุ่งโพธิ์ ตะพานหิน
37 โรงเรียนบ้านหนองหวาย วังสำโรง ตะพานหิน
38 โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด วังสำโรง ตะพานหิน
39 โรงเรียนวัดวังสำโรง วังสำโรง ตะพานหิน
40 โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร วังสำโรง ตะพานหิน
41 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร วังหลุม ตะพานหิน
42 โรงเรียนวัดเขารวก วังหลุม ตะพานหิน
43 โรงเรียนวัดสัตตวนาราม วังหลุม ตะพานหิน
44 โรงเรียนบ้านเนินทราย วังหลุม ตะพานหิน
45 โรงเรียนวัดท่าปอ วังหว้า ตะพานหิน
46 โรงเรียนวัดวังหว้า วังหว้า ตะพานหิน
47 โรงเรียนวัดยางคลี วังหว้า ตะพานหิน
48 โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม) หนองพยอม ตะพานหิน
49 โรงเรียนวัดป่าแดง หนองพยอม ตะพานหิน
50 โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง หนองพยอม ตะพานหิน
51 โรงเรียนวัดหนองแก หนองพยอม ตะพานหิน
52 โรงเรียนบ้านห้วงสลิด ห้วยเกตุ ตะพานหิน
53 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย ห้วยเกตุ ตะพานหิน
54 โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ ห้วยเกตุ ตะพานหิน
55 โรงเรียนวัดธงไทยยาราม ห้วยเกตุ ตะพานหิน
56 โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา ห้วยเกตุ ตะพานหิน 05621575
57 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย ห้วยเกตุ ตะพานหิน
58 โรงเรียนวัดคลองทองหลาง ห้วยเกตุ ตะพานหิน
59 โรงเรียนวัดไทรโรงโขน ไทรโรงโขน ตะพานหิน
60 โรงเรียนวัดคลองข่อย ไผ่หลวง ตะพานหิน
61 โรงเรียนบ้านไดกระพังปลา ไผ่หลวง ตะพานหิน
62 โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม ทับคล้อ ทับคล้อ
63 โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร ทับคล้อ ทับคล้อ
64 โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า ทับคล้อ ทับคล้อ
65 โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง ทับคล้อ ทับคล้อ
66 โรงเรียนวัดชัยศรี ทับคล้อ ทับคล้อ
67 โรงเรียนวัดป่าเรไร ทับคล้อ ทับคล้อ 056-641726
68 โรงเรียนบ้านหนองจอก ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
69 โรงเรียนบ้านเนินม่วง ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
70 โรงเรียนวัดน้ำเคือง ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
71 โรงเรียนท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
72 โรงเรียนวัดไดอีเผือก ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
73 โรงเรียนบ้านคลองห้วยหลัว ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
74 โรงเรียนสี่แยกเขาดิน ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
75 โรงเรียนวัดวังกระชัน ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
76 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
77 โรงเรียนวัดบางเบน ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
78 โรงเรียนวัดเขาส้าน ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
79 โรงเรียนวัดวังหินเพลิง เขาทราย ทับคล้อ
80 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา เขาทราย ทับคล้อ
81 โรงเรียนบ้านเขาพระ เขาทราย ทับคล้อ
82 โรงเรียนเยาวชนศึกษา เขาทราย ทับคล้อ
83 โรงเรียนวัดลำประดา เขาทราย ทับคล้อ
84 โรงเรียนวัดวังแดง เขาทราย ทับคล้อ
85 โรงเรียนบ้านหนองจะปราบ เขาทราย ทับคล้อ
86 โรงเรียนบ้านเขานกยูง เขาทราย ทับคล้อ
87 โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย ทับคล้อ
88 โรงเรียนอนุบาลสุธินี เขาทราย ทับคล้อ
89 โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ 0816741514
90 โรงเรียนวัดใดวน เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ
91 โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ
92 โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์ เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ
93 โรงเรียนบ้านเขาหม้อ เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ
94 โรงเรียนบ้านเขาโล้น เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ
95 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๐ (บ้านเขาตะพานนาก) เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ
96 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) บางมูลนาก
97 โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) บางมูลนาก บางมูลนาก 056631215
98 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล บางมูลนาก บางมูลนาก 056-631074
99 โรงเรียนโถงจื้อบางมูลนาก (สหสงเคราะห์วิทยา) บางมูลนาก บางมูลนาก
100 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม บางมูลนาก บางมูลนาก
101 โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ บางไผ่ บางมูลนาก
102 โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา บางไผ่ บางมูลนาก
103 โรงเรียนวัดวังน้ำเต้า บางไผ่ บางมูลนาก
104 โรงเรียนพฤกษวนารามวิทยา บางไผ่ บางมูลนาก
105 โรงเรียนวัดท่าหอย บางไผ่ บางมูลนาก
106 โรงเรียนวัดโพธิ์แดน บางไผ่ บางมูลนาก
107 โรงเรียนชุมชนภูมิวิทยา ภูมิ บางมูลนาก
108 โรงเรียนวัดลำประดาใต้ ลำประดา บางมูลนาก
109 โรงเรียนวัดไดโสน ลำประดา บางมูลนาก
110 โรงเรียนวัดลำประดากลาง ลำประดา บางมูลนาก
111 โรงเรียนวัดห้วยเรียงกลาง วังกรด บางมูลนาก
112 โรงเรียนวังกรดนุกูลศึกษา วังกรด บางมูลนาก
113 โรงเรียนวัดห้วยเรียงใต้ วังกรด บางมูลนาก
114 โรงเรียนวัดวังตะกู วังตะกู บางมูลนาก
115 โรงเรียนวัดลำประดาเหนือ วังตะกู บางมูลนาก
116 โรงเรียนวัดมะกอกงอ วังตะกู บางมูลนาก
117 โรงเรียนวังตะกูราษฏร์อุทิศ วังตะกู บางมูลนาก
118 โรงเรียนวัดเขาโค้ง วังสำโรง บางมูลนาก
119 โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม วังสำโรง บางมูลนาก 082-2280898
120 โรงเรียนวังสำโรง(ราษฎร์บำรุงวิทย์) วังสำโรง บางมูลนาก
121 โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ วังสำโรง บางมูลนาก
122 โรงเรียนวัดหอไกร หอไกร บางมูลนาก
123 โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม หอไกร บางมูลนาก
124 โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม สาขาบ้านคลองแค หอไกร บางมูลนาก
125 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) ห้วยเขน บางมูลนาก
126 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" เนินมะกอก บางมูลนาก 056-631971
127 โรงเรียนบ้านวังทองราษฎร์สามัคคี เนินมะกอก บางมูลนาก
128 โรงเรียนบ้านวังกร่าง(ราชานุสรณ์) เนินมะกอก บางมูลนาก
129 โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง(แก้ววิทยาคาร) บึงนาราง
130 โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ บางลาย บึงนาราง
131 โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย บางลาย บึงนาราง
132 โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้ บางลาย บึงนาราง
133 โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง(ราษฎร์สามัคคี) บางลาย บึงนาราง
134 โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง บึงนาราง
135 โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น(ทศอุปถัมภ์) บึงนาราง บึงนาราง
136 โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล(สิงหะวิทยา) บึงนาราง บึงนาราง
137 โรงเรียนบ้านวังพร้าว ห้วยแก้ว บึงนาราง
138 โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง(ห้วยแก้ว) ห้วยแก้ว บึงนาราง
139 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง แหลมรัง บึงนาราง
140 โรงเรียนบ้านแหลมรัง(ราษฎร์บำรุง) แหลมรัง บึงนาราง
141 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม แหลมรัง บึงนาราง
142 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง
143 โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง 086-1198702
144 โรงเรียนบ้านบึงลี โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง
145 โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง
146 โรงเรียนบ้านวังตายศ(ราษฎร์สามัคคี) โพทะเล
147 โรงเรียนบ้านท่าบัว(รัฐประชานุเคราะห์) โพทะเล
148 โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ ทะนง โพทะเล
149 โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง(วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์) ทะนง โพทะเล
150 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก ทะนง โพทะเล
151 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย"พิพัฒน์โสภณวิทยา" ทุ่งน้อย โพทะเล 056623523
152 โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น ท่าขมิ้น โพทะเล
153 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด ท่าขมิ้น โพทะเล
154 โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว ท่าขมิ้น โพทะเล
155 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ท่าขมิ้น โพทะเล
156 โรงเรียนบ้านเนินแค ท่านั่ง โพทะเล
157 โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง ท่านั่ง โพทะเล
158 โรงเรียนบ้านวังแดง ท่านั่ง โพทะเล 056 669215
159 โรงเรียนวัดหลวง ท่าบัว โพทะเล
160 โรงเรียนวัดทับทิม ท่าบัว โพทะเล
161 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม ท่าเสา โพทะเล 0864413474
162 โรงเรียนวัดบ้านหนองดง ท่าเสา โพทะเล
163 โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ ท่าเสา โพทะเล
164 โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย ท่าเสา โพทะเล
165 โรงเรียนบ้านบางพล้อ-ยางหลวง ท่าเสา โพทะเล 056850016
166 โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย ท่าเสา โพทะเล
167 โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ ท้ายน้ำ โพทะเล
168 โรงเรียนบ้านปากน้ำ ท้ายน้ำ โพทะเล
169 โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ ท้ายน้ำ โพทะเล
170 โรงเรียนบ้านหนองบัว ท้ายน้ำ โพทะเล
171 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา บางคลาน โพทะเล
172 โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง บางคลาน โพทะเล
173 โรงเรียนวัดคงคาราม บางคลาน โพทะเล
174 โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) บางคลาน โพทะเล
175 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ บางลาย โพทะเล
176 โรงเรียนบ้านน้อย บ้านน้อย โพทะเล 056-659052
177 โรงเรียนวัดพร้าว วัดขวาง โพทะเล 056-8403683
178 โรงเรียนวัดขวาง วัดขวาง โพทะเล
179 โรงเรียนบ้านคลองตางาว โพทะเล โพทะเล
180 โรงเรียนวัดบ้านตาล(ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร) โพทะเล โพทะเล
181 โรงเรียนวัดโพทะเล โพทะเล โพทะเล 056-681178
182 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล โพทะเล โพทะเล 056-681162